PRAKTIJK

Inleiding

De jarenlange brede bedrijfsjuridische ervaring staat borg voor een optimale juridische ondersteuning aan ondernemingen, organisaties, sportclubs en individuele sporters, zelfstandige ondernemers / zzp’ers, vennoten en bestuurders, en andere corporate stakeholders, zoals Raden van Commissarissen en Ondernemingsraden. Ook de ervaring als advocaat en het samenwerken met en aansturen van advocaten in binnen- en buitenland draagt bij aan een zo efficiënt mogelijke bijstand.
Voornoemde ervaring heeft ook bijgedragen aan een efficiënte en kwalitatief hoogstaande behandeling van mediations. Een exclusief uitgevoerde pilot van KNVB mediations is succesvol geweest. Er is aansluiting bij diverse overkoepelende instanties en beroepsverenigingen, zoals de Orde van advocaten, de Vereniging voor Sport en Recht, de Mediators Federatie Nederland (MfN), de Nederlandse Mediators Vereniging (NMV), de Nederlandse Vereniging van Mediators Advocaten (NVVMA) en de Vereniging Corporate Mediation.

Vakgebied

Rechtsgebieden

De praktijkvoering als advocaat richt zich met name op brede bedrijfsjuridische ondersteuning, met de nadruk op contractenrecht, arbeidsrecht en psychiatrisch patiëntenrecht.
De mediation praktijk heeft primair betrekking op conflicten in de sport, arbeidskwesties en zakelijke geschillen.

Project management en interim opdrachten

Naast de specifieke juridische advisering van geval tot geval, hebben de werkzaamheden al advocaat betrekking op meer operationeel getint (juridisch) project management en interim opdrachten. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:
1. Een plotselinge hausse aan juridisch werk
2. Het opvangen van juridische werkzaamheden in het kader van zwangerschap, ziekte of tijdens een sollicitatieperiode na het vertrek van een jurist
3. Het verzorgen van een (periodieke) juridische quick scan van een onderneming: controle van compliance; van de in- en externe autorisatieschema’s, de bedrijfsrichtlijnen- en reglementen, de model contracten en algemene voorwaarden, de contractenregistratie; van het overzicht van potentiële claims respectievelijk gerechtelijke procedures (ook ten behoeve van de accountant), etc.
4. Advies met betrekking tot alle facetten van het opzetten, uitbreiden of inkrimpen van een juridische afdeling en de daaraan gerelateerde externe juridische bijstand
5. Coördinatie en management van binnen- en buitenlandse juridische projecten: het opzetten dan wel ontmantelen van vestigingen, het opstellen en implementeren van standaard bedrijfsrichtlijnen voor meerdere vestigingen, het doorlichten van het merkenbeleid, het coördineren van de werkzaamheden van een groep van advocaten ten behoeve van een project (bijvoorbeeld in het kader van fusie en overname), etc.

Samenwerking met andere kantoren

Voor die zaken die niet onder de expertise vallen wordt samengewerkt met andere te goede naam en faam bekend staande advocaten- en mediationkantoren.

Referenties

Referenties zijn voorhanden. Mocht dan ook, voorafgaand aan mogelijke samenwerking, de behoefte bestaan om één of meerdere referenties te verifiëren, laat u dat dan weten.

Geen derdengelden

Het kantoor ontvangt geen derdengelden. Er is geen aansluiting bij een stichting derdengelden.

Reacties zijn gesloten.