PRAKTIJK

Inleiding

De jarenlange brede bedrijfsjuridische ervaring staat borg voor een optimale juridische ondersteuning aan ondernemingen, organisaties, sportclubs en individuele sporters, zelfstandige ondernemers / zzp‚Äôers, vennoten en bestuurders, en andere corporate stakeholders, zoals Raden van Commissarissen en Ondernemingsraden. Ook de ervaring als advocaat en het samenwerken met en aansturen van advocaten in binnen- en buitenland draagt bij aan een zo effici√ęnt mogelijke bijstand.

Vakgebied

De praktijkvoering richt zich met name op brede bedrijfsjuridische ondersteuning, met de nadruk op contracten- en aansprakelijkheidsrecht, corporate, arbeidsrecht en medezeggenschap, sportrecht en intellectuele eigendom.

Project management en interim opdrachten

Naast de specifieke juridische advisering van geval tot geval, hebben de werkzaamheden betrekking op meer operationeel getint (juridisch) project management en interim opdrachten. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

  • Een plotselinge hausse aan juridisch werk
  • Het opvangen van juridische werkzaamheden in het kader van zwangerschap, ziekte of tijdens een sollicitatieperiode na het vertrek van een jurist
  • Het verzorgen van een (periodieke) juridische (zonodig: quick) scan van een onderneming: controle van compliance; van de in- en externe authorisatieschema‚Äôs, de bedrijfsrichtlijnen- en reglementen, de model contracten en algemene voorwaarden, de contractenregistratie; van het overzicht van potenti√ęle claims respectievelijk gerechtelijke procedures (ook ten behoeve van de accountant), etc.
  • Advies met betrekking tot alle facetten van het opzetten, uitbreiden of inkrimpen van een juridische afdeling en de daaraan gerelateerde externe juridische bijstand
  • Co√∂rdinatie en management van binnen- en buitenlandse juridische projecten: het opzetten dan wel ontmantelen van vestigingen, het opstellen en implementeren van standaard bedrijfsrichtlijnen voor meerdere vestigingen, het doorlichten van het merkenbeleid, het co√∂rdineren van de werkzaamheden van een groep van advocaten ten behoeve van een project (bijvoorbeeld in het kader van fusie en overname), etc.

Samenwerking met andere kantoren

Voor die zaken die niet onder de expertise vallen, waaronder die met een internationaal karakter, wordt samengewerkt met andere te goede naam en faam bekend staande kantoren.

Spreekuur

Er kan een afspraak worden gemaakt voor een juridisch spreekuur, zodat door middel van effici√ęnt periodiek advies kan worden zorg gedragen voor een in het algemeen juridisch gezonde situatie van de onderneming.

Referenties

Referenties zijn voorhanden. Mocht dan ook, voorafgaand aan mogelijke samenwerking, de behoefte bestaan om √©√©n of meerdere referenties te verifi√ęren, laat u dat dan weten.

Comments are closed.